08-551 085 50 [email protected]
SÖK
Generic filters
Exact matches only

Resevillkor

Resevillkor

Resevillkor för Fijiresor

Resenärens namn

Vänligen kontrollera att alla namn som framgår av resplanen stämmer överens med passet. Detta är mycket viktigt i förhållande till flygbiljetter och eventuella visum. Ta omedelbart kontakt med din resekonsult vid eventuella stavfel eller felaktiga namn. Vänligen notera att det i många fall inte är möjligt att ändra namn på flygbiljetten eller att en ändring medför stora kostnader resenären. Fijiresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Handpenning

Vid beställning av resa krävs en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 1 500 kronor per person. Observera att vid specialpriser måste oftast hela flygpriset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska vara betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet

Restbeloppet ska normalt betalas senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte betalas 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.

Skatter, kurser och avgifter

Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan ändras ända fram till dess att biljetten utfärdas. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall ska alla eventuella prishöjningar från flygbolagen som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan avresa.

När vi fakturerar så bestäms slutgiltig valutakurs. Den eventuella höjningen sker i enlighet med de allmänna resevillkoren som förhandlats fram mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation.

Biljett och resplan

8-10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för hotell och liknande skickas antingen ut med resedokumenten eller levereras på flygplatsen av vår agent. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar det som beställts. Det är mycket viktigt att namnet är korrekt stavat och stämmer överens med det som står i biljetterna. Om namnet är felstavat kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget.

Avgifter

För vissa arrangemang krävs en reservationsavgift, om så är fallet upplyses du om detta när du får offerten.

Ändringar

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresan uttages en ändringsavgift på 500 kr/per produkt.

Vid ändringar av till exempel destinationer eller namn till kommer en avgift på 1 500 kronor per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma.

Reservation för ändringar

Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. Om flygbolagen ändrar sina priser kan Fijiresor föra över kostnaderna för detta till kunden. Fijiresor tar heller inte ansvar för ändringar i flygbolagens regler.

Avbeställning

Som utgångspunkt är inte paketresan återbetalningsbar. Undantag är om du fått information om andra avbeställningsvillkor vid bokningstillfället. Om du måste avboka din resa, kommer vi naturligtvis att försöka hjälpa dig med att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris från våra tredjepartsleverantörer mot en administrativ kostnad.

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut sjukdom, oförutsedda händelser eller dödsfall i familjen. Obs! Avbeställningsskyddet måste betalas tillsammans med handpenningen. Fijiresor erbjuder förmånliga försäkringar.

Inställd resa

Resan kan ställas in på grund av omständigheter som Australienresor eller dess leverantörer inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass, visum och reseförsäkring

Resenärer är själva ansvariga för att ha pass och de visum som krävs för resan. Passet måste vara giltigt 6 månader efter utresa på det aktuella landet.

Det krävs visum till Australien och Nya Zeeland. Fijiresor ordnar med 3 månaders turistvisum för sina resenärer till Australien. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland krävs det att man har en giltig returbiljett. Stillahavsöarna kräver inte visum av svenska medborgare, ett 3 månaders uppehållstillstånd ges vid gränsen.

Viktig information vid resa till Australien. För att ditt ETA-visum ska vara giltigt för inresa till Australien krävs att du är vid god hälsa och inte har några anmärkningar i straffregistret. Om du har eller har haft tuberkulos eller om du tidigare varit straffad för lagbrott, vänligen kontakta din resekonsulent.

Fr.o.m. 1 oktober 2019 måste alla svenska medborgare som ska resa till eller via Nya Zeeland registrera sig elektroniskt i förväg. Visumet kallas NZeTA, och kan ansökas via denna länk: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta Kostnaden för visumet är NZD 12. Förutom ett visum (NZeTA) måste du också betala en turistavgift (IVL) NZD 35. Om du bara är i transit behöver du inte betala IVL.

Viktig information för resa till USA. Vänligen kontrollera om resrutten går via USA, då det inte alltid framgår av resplanen.

Sedan 2009 måste alla som ska resa till USA utan visum, registrera sig elektroniskt i förväg. Detta betyder att svenskar som reser visumfritt till USA med elektroniskt pass, måste fylla i formuläret på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senast tre dagar före avresa. Registreringen är giltig i två år, och man kan resa fram och tillbaka hur många gånger man vill. USA har sedan 2010 en egen turistskatt på 14 dollar, detta belopp betalas samtidigt som man registrerar sig via ESTA.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs elektroniskt läsbara pass. Är du i tvivel om ditt pass är elektroniskt läsbart, kontakta närmaste polismyndighet som ställer ut pass.

Kom ihåg giltigt pass och reseförsäkringsbevis med kontaktinformation och policynummer. Vi rekommenderar att man tar med en kopia av sitt pass på resan om man skulle förlora passet. Det är en god idé att bekanta sig med villkoren i din reseförsäkring. Kontakta oss om du behöver en reseförsäkring. Vi samarbetar med ERV Europeiska Reseförsäkring.

Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att kontrollera vilka regler som gäller för din nationalitet.

Brister som framkommer under resan

Resenärer har skyldighe att utan fördröjning informera om varje brist som konstateras under genomförandet av paketresan. Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brist under resan ska detta påpekas till leverantören på plats (t.ex. hotell, utflyktsföretag o.s.v.) så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligen för Fijiresor och man ska i sådana fall ta med en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad. Detta så att Fijiresor kan ta upp ärendet med leverantören i efterhand. Om du väntar tills dess du har kommit hem kan vi inte påverka eller göra något åt de fel och brister som har uppstått. Om problemet inte kan lösas på resmålet, kan du sända oss en skriftlig reklamation till följande adress. Fijiresor, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. Obs! Vi har skriftlig behandling av reklamationer.

Om du inte är nöjd med hur vi löser reklamationen på, kan du alltid kontakta Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Resegaranti

I enlighet med resegarantilagen har Fijiresor (Australienresor) som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll
Det tas förbehåll för prisändringar som beror på förhållanden som vi inte har inflytande över,
som till exempel valutakurser, olja- och bränslepriser, skatter och avgifter. Vid en eventuell prisökning till följd av förändringar kommer dessa att faktureras utan varsel senast 20 dagar före avresa. Detta gäller även om slutfakturan är skickad och är betald sedan tidigare. Vid en eventuell efterfakturering räknas differensen ut mellan valutakurs vid ordertillfället och valutakurs vid tidpunkten för efterfakturering. Detta gäller endast de delar av resan där vi betalar externa leverantörer i utländsk valuta. Vid prisökning på mer än 10 % kan kunden häva hela avtalet. Vid reduktion i valuta, oljepriser, skatter och avgifter eller liknande vill detta ge en tillsvarande reduktion av priset.

Flygtider och flygbolag kan ändras som följd av förhållanden vi inte råder över. Väsentliga ändringar som sker efter bokningen ska meddelas den resande skriftligt. Övriga förhållanden som vi inte har kontroll över, som väder, oroligheter, avstängda vägar, skogsbrand, översvämning, strejk etc. kan medföra ändringar i reseprogrammet. Vi kommer då att ändra reseprogrammet på bästa sätt utan att ersättningsansvar uppstår.

Bagage

Vid resor via Asien och numera även USA är vanligtvis 20-23 kg incheckat bagage och 5-7 kg handbagage tillåtet. Du kan kontrollera reglerna för bagage på just din flygbiljett genom att gå in på www.checkmytrip.com och ange ditt bokningsnummer och efternamn. Kom ihåg att märka bagaget tydligt med namn och adress.

Vaccinationer

För information om vaccinationer kontakta din läkare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell information.

Medicin

Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar med dig större mängder receptbelagd medicin ska du ta med dig ett intyg på engelska från läkaren som säger varför du behöver ha den med dig.

Kreditkort eller kontanter

Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din bank för mer information.

Inreseformulär

På flygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i och lämna in innan man får komma in i landet.

Internationellt körkort

Internationellt körkort kan beställas hos Motormännen. www.motormannen.se

Språk

Om inget annat anges, är samtliga guidade turer och rundvisningar på destinationen på engelska.

Tillgänglighet

Resan är generellt inte lämpad för personer med funktionsnedsättning, men vid förfrågan gör vi vårt bästa för att tillpassa resan.

Deltagaren måste själv kunna transportera sitt bagage och kunna resa utan assistans. Vid speciella behov är det viktigt att upplysa om detta vid bokningen.